Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Konrad Witkiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska

Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin
tel.: 91 449 4426
email: kwit@zut.edu.pl

dr inż. Konrad Witkiewicz

West Pomeranian University of Technology, Szczecin
Institute of Chemical Engineering and Environmental Protection Processes
Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, Poland
tel. +48 91 449 4426, fax. +48 91 449 4642
e-mail: kwit@zut.edu.pl